Ofte stillede spørgsmål

Kontakt os

[forminator_form id=”173″]

Nedrivning og genbrug

Genbrugssten er eksperter i at rense mursten fra nedrevne bygninger og klargøre dem til nybyggeri. De nedrevne mursten modtages på vores anlæg, hvor de renses for mørtel ved hjælp af vibrationsteknologi, uden brug af kemikalier eller vand. Herefter sælges de som genbrugsmursten til brug i nye byggerier.

Nedrivningen foregår i korte træk som følgende:
1. Muren nedbrydes gerne med maskingrab. Nedtag en større flade. Jo større – jo flere mursten er hele.
2. Læg straks murstenene i bunker på fast underlag og undgå at køre oven i de nedbrudte mursten.
3. Murstenene sorteres for andre byggematerialer end teglmursten opmuret med kalkmørtel.
4. Murstenene læsses derefter på tipsættevogn eller i container. Skovl fra bunden for bedste sortering.

De fleste nedbrydningsfirmaer, praktiserer allerede denne metode uden problemer. Det er vigtigt at sikre, at bygningen er miljøscreenet for miljøskadelige stoffer inden nedrivning, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Økonomi og kvalitet er naturligt en faktor, når mursten sendes til genbrug frem for genanvendelse. Hos Genbrugssten fastsættes prisen pr. ton, derfor ud fra kvaliteten af de leverende mursten. Således alle parter får mest muligt ud af samarbejdet.

Hvis du ønsker at murstenene genbruges, bør du inkludere et krav om genbrug af mursten i udbudsmaterialet for nedrivningen. Vi kan hjælpe dig med at formulere dette udbudsmateriale og henvise dig til nedbrydningsfirmaer, der er i stand til at opfylde disse krav. Yderligere information kan udleveres ved at kontakte Genbrugssten.

For at indgå aftale om modtagelse af mursten beder vi om, at følgende oplysninger sendes til vores afdeling for “murstensindkøb og teknisk rådgivning” (som kan findes under fagområder i vores kontaktformular).

  • Billeder af mursten og fuge. Gennembryd yderste hårde lag fuge med en mejsel og tag et billede tæt på, samt et overbliksbillede af murstensfacaden.
  • Estimeret antal kvadratmeter af facaden, der skal nedrives.
  • Byggeriets årstal.
  • Hvis muligt, oplys om murværket er massivt eller med hulmur.

Renseprocessen

Hos Genbrugssten benytter vi os af en mekanisk rensningsproces til vores mursten, hvor vi bruger vibrationsteknologi til at fjerne mørtelrester. Denne proces er kemikaliefri og kræver ikke brug af vand. Efter rensning bliver murstenene børstet fri for støv, sorteret og kvalitetstjekket baseret på type, farve og kvalitet. De rensede mursten bliver derefter ført på transportbånd til en pallerobot der stabler dem på nye murstenstårne.

Vi kan hovedsageligt rense mursten opmuret med kalkmørtel. Dette er typisk tilfældet i bygninger, der er opført før 1960. Efter 1960 begyndte man gradvist at bruge mere cementmørtel til opmuring. Da cement er hårdere end tegl, går murstenen i stykker under rensningen hvis mørtlen er for hård.

Vi hjælper gerne med at vurdere hårdheden af mørtelen ved inspektion af bygningen. Kontakt os gerne for yderligere information.

Det afhænger meget af håndteringen under nedbrydning og murens forbandt. Men en tommelfingerregel siger 30-40 mursten pr. m2. Er de hele løbere beskadiget, klipper vi kopsten (halve sten) af dem eller skærer dem til 20mm murstensskaller. Derved kan vi genbruge flere mursten til gavn for miljøet.

Nej, lerets egenskaber ændrer sig ikke selvom der opstår skader på overfladen.

Teknologisk Institut beskriver det således: Murstenene får en rustik overflade både under nedbrydning og den efterfølgende renseproces. Brandhuden, den glatte overflade på murstenen, er dannet under formgivning af det våde ler, og ikke under brændingen, som navnet antyder. Ved at slå en ny sten over, kan man tydeligt se, at overfladen er glattere end strukturen i bruddet, hvor skærven ses. På trods af udseendet, udgør brandhuden ikke en struktur, som er anderledes end skærven. Murstenen vil således ikke ændre fysiske egenskaber, hvis brandhuden beskadiges eller slides af.

Afrensede genbrugssten vil, afhængig af individuel hårdhed af stenen, have større eller mindre skader eller slid på brandhuden. Dette har ikke betydning for deres bygningsfysiske eller mekaniske egenskaber.

Kvalitet af genbrugssten

Vi screener alle bygninger inden modtagelse, for at sikre en god kvalitet på indkomne facadesten. Genbrugssten bliver herefter blandet fra 3 forskellige nedbrydninger for at sikre vores ”uens ensartede” udseende. Der indgår både massive og cellesten i blandingen, ligesom der kan være rester af maling eller kalk på løbersiden. Efter rensning gennemgår de en manuel sortering, hvor vi vurderer hver enkelt stens farve og kvalitet. Vi frasorterer bl.a. alle bagmursten og mursten med kalkspringere. Vores standard sortering omfatter røde og gule facademursten på hver sin palle, men da sorteringen er en manuel proces, kan vi også imødekomme mindre specialordrer og sammensætte dem efter specifikke ønsker mod en merpris.

Ja, der kan tilkøbes CE-mærkning på alle mursten vi sælger. Vores fabriks kontrolsystem sikrer at vi leverer alle mursten, så de efterlever samme kriterier for nye mursten (se mere under Ydeevnedeklarationer her)

Hvis der er tale om ”bygherres egne mursten”, kan disse ikke opnå CE-mærke jf. gældende regler. Men de kan testes efter samme principper som vores standard sorteringer.

Vi har samarbejde med Teknologisk Institut som tester mursten efter samme standarder som nye mursten. Det inkluderer følgende:

DS/EN 772-1 Trykstyrke
DS/EN 772-13 Tørdensitet
DS/EN 772-16 Dimensioner
DS/EN 772-7 Vandoptag ved kogning

Ud fra disse tests udregnes porefyldningstal efter Norsk Teglmurværks anvisning M1, som angiver frostmodstanden. Ønskes minutsug og vedhæftningsstyrke tilbyder vi også dette. Vi vejleder ligeledes gerne i holdbarhed og egenskaber på ”bygherres egne mursten”.

Nej, moler og ikke hårdtbrændte mursten kan ikke holde til klimapåvirkningerne og bliver sorteret fra under rensning og kvalitetskontrol.

Det er lovpligtigt at miljøscreene og sanere alle bygninger inden nedrivning, således farlige stoffer ikke bliver spredt videre i byggeriet. Derfor risikerer man ikke PCB, sodsten eller andet farligt materiale ved brug af genbrugssten. Mursten fra genbrugspladser bliver løbende udtaget til PCB analyse og sat i karantæne indtil resultatet foreligger.

Salg af genbrugssten

Genbrugssten ligger i Brønderslev, Nordjylland og vi sælger til både private og erhverv i Danmark og Norge. I vores showroom kan du se eksempler på de forskellige facadeblandinger og gulvsten.

Vi har showroom med vores forskellige blandinger som giver et godt overblik, og kan udlevere vareprøver hvis du har et konkret projekt. Vores blandinger skifter hele tiden, således vil det færdige murværk altid have variationer og farvespil. Vores showroom og vareprøver fra Genbrugssten skal derfor kun betragtes som vejledende.

Genbrugssten bidrager til den grønne omstilling og alle sten bliver renset enkeltvis i hånden. De er det bæredygtige valg, hvis man vil bidrage til at mindske forbruget af CO2 og naturens ressourcer, og giver et unikt rustikt udtryk med masser af patina. Selvom der findes billigere og dyrere nyproducerede mursten, kan ingen af dem matche den naturlige charme og historie, som genbrugssten besidder.

Vi tilbyder et bredt udvalg af genbrugssten, og vi henviser gerne til vores produktblade for mere information om vores sortiment. Ønskes et tilbud eller pris på enkle stående produkter, så udfyld vores formular.

Principielt lagerfører vi ikke udvalgte mursten da vi ikke har ressourcer til at lagerføre disse. Vi blander som udgangspunkt kun efter rød og gul farve. Det sker dog vi har visse specialsten, som vil indgå i salgskampanger. 

Levering/afhentning

Murstensløbere stables på tårne bestående af 80 stk. ligesom nye sten. Vores kopsten leveres på tårne af 160 stk. Levering er AB Fabrik, og kan afhentes indenfor normal åbningstid. Vi kan også stå for levering efter aftalt tidsplan. Vi fragter altid på lukket lad via professionelle vognmænd.

Mursten er wrappet med åben top for ventilation af eventuel fugt, paller skal derfor opbevares tørt og afdækkes indtil brug.

Ja, overliggere bliver produceret på normal vis. En andel massive sten bliver taget fra til overliggere og sendt til ekstern producent der leverer direkte til byggepladsen efter aftalte mål og styrkeklasser.

Grundet vores blandingsproces, sælger vi mursten sorteret som rød eller gul blanding på murstenspaller af 80 stk. Vi tager et anbrudsgebyr ved salg af få sten.
OBS: Vi har generelt ikke ensartede mursten liggende som vi sælger pr. stk.

Opmuring

Løberforbandt regnes typisk med 65 mursten pr. kvadratmeter inkl. 5% ”spild”, mens der i kopstensforbandt regnes med 130 kopsten pr. kvadratmeter. Du kan få en bedre idé om mængden af mursten og kopsten ved at se vores oversigt over forskellige forbandt her.

Benævnelse:

Facademur ren løber

Facademur ren kopsten

Gulv, mursten på flade uden fuge

Gulv, mursten på flade med fuge

Gulv, mursten på kant med fuge

Gulv, mursten på kant uden fuge

Faktisk mængde:

63 sten pr. m2

126 sten pr. m2

40 sten pr. m2

35 sten pr. m2

62 sten pr. m2

79 sten pr. m2

Beregnet mængde inkl. spild:

65 sten pr. m2

130 sten pr. m2

42 sten pr. m2

37 sten pr. m2

65 sten pr. m2

82 sten pr. m2

Vi blander altid mursten fra 3 forskellige nedbrydninger, inden de renses og pakkes på paller. Det anbefales imidlertid altid at tage fra flere paller under opmuring for at sikre vores ”ensartede uenshed” udseende. Da genbrugssten ligeledes kan komme med malingsrester, kan man også vende bagsiden ud ad hvis dette ønskes. Det har ingen betydning for holdbarheden.

Vi anbefaler generelt brug af kalkmørtel, da det ikke blot sikrer et æstetisk smukt og åndbart murværk, men også giver en høj elasticitet, der kan modstå bevægelser i konstruktionen. Murstenene kan ligeledes genbruges, når bygningen er udtjent, da kalkmørtlen kan renses af igen. Dette gør kalkmørtel til et mere bæredygtigt valg end cementmørtel. Man kan også anvende cementmørtel til opmuring med genbrugssten. 

Gældende for alle mørtler er at vi anbefaler brug af middelsugende mørtel, da højt og lavt sugende mursten herved udligner hinanden

Genbrugssten tåler afsyring, men fjerner det naturlige patina som murstenen har fået over tid. Syre er heller ikke godt for miljøet. Således anbefales afrensning af muren med vand og blød kost.

Fandt du, hvad du søgte?

[forminator_form id=”1519″]

Dit input hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse. Alle besvarelser er anonyme.