Genbrugssten er et bæredygtigt byggemateriale

Mursten er et af de mest anvendte byggematerialer i dagens Danmark. Genbrugssten er et bæredygtigt byggemateriale i forhold  til nyproducerede mursten, og anvendes i byggeri af både private og offentlige bygherrer.

Mursten er et af de mest anvendte byggematerialer i dagens Danmark. Genbrugssten er et bæredygtigt byggemateriale i forhold  til nyproducerede mursten, og anvendes i byggeri af både private og offentlige bygherrer.

Mursten kan være bæredygtige af flere grunde, herunder deres holdbarhed, brug af naturligt forekommende materialer og energieffektivitet. Mursten kan vare i århundreder, og deres gode isoleringsevne kan reducere energiforbruget til opvarmning eller køling. Mursten fremstilles af naturligt forekommende ler, de er ikke-toksiske og kan genbruges eller genanvendes efter endt levetid. Alt i alt er mursten et bæredygtigt byggemateriale valg til byggeri, hvis de bruges på en måde, der tager hensyn til holdbarhed og energieffektivitet.

Historie om mursten

Danske murstens-traditioner kan dateres tilbage til middelalderen, hvor mursten blev produceret på en primitiv måde af lokale håndværkere. Murstenene var dengang grove og ujævne og blev brugt til at bygge klostre, kirker og borgerhuse. Teglmursten er et hårdført og solidt materiale, fremstillet af hårdtbrændt ler.

Før i tiden fandtes der kun mursten i gule og røde nuancer, afhængigt af ler typen der graves op, hvor blåler (gule mursten) er det dybest liggende, mens rødleret (røde mursten) findes i det øverste lag.

I 1800-tallet blev der oprettet fabrikker, der kunne producere mursten i større skala og med mere ensartet størrelse og kvalitet. Dette førte til, at mursten blev mere udbredt som byggemateriale i hele Danmark. I løbet af industrialiseringen blev mursten også brugt til at bygge fabrikker, jernbanestationer og andre offentlige bygninger.

I 1900-tallet blev der eksperimenteret med nye måder at producere og bruge mursten på, og fremstillingsprocessen var nu fuldt maskinel, så murstenene efterhånden havde samme gængse mål i hele landet. Mursten fortsatte med at være et populært byggemateriale, selvom beton og andre materialer gradvist blev mere almindelige i efterkrigstiden.

Mursten anvendes fortsat i stor udstrækning i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Der er også en stigende interesse i bæredygtige byggematerialer for at reducere affaldsmængder og udnytte ressourcerne mere bæredygtigt.

Læs mere om murstens historie

bæredygtigt byggemateriale - Genbrugssten ApS - 2c2a2842 optimized - Mursten

Vores mursten kan bruges flere gange

Genbrugssten er et bæredygtigt byggemateriale, der ved genbrug kan have en afgørende rolle i at reducere miljøbelastningen forbundet med byggeri. Ved at genbruge mursten fra tidligere bygninger i stedet for at producere nye mursten.

Ved at genanvende genbrugssten minimeres behovet for at udvinde og forarbejde naturlige ressourcer. Traditionel produktion af mursten kræver store mængder energi og ressourcer som ler, sand og brændstof. Ved at genbruge mursten kan man reducere behovet for disse ressourcer og dermed mindske den miljømæssige belastning forbundet med produktionen.

Se vores produktudvalg

Genbrugssten har en reduceret miljøbelastning

Genbrugssten har vist sig at være et bæredygtigt byggemateriale på grund af den betydelig reduktion af miljøpåvirkningen. Ved at vælge genbrugssten i stedet for nye mursten kan man i gennemsnit spare ca. 390 g. CO2 pr. sten.

Dette skyldes, at produktionen af nye mursten kræver energiintensiv udvinding og forarbejdning af materialer, mens genbrugssten genbruger allerede tilgængelige ressourcer. Ved at anvende genbrugssten bidrager man til at mindske CO2-udledningen og fremme en mere bæredygtig byggebranche.

Læs om vores EPD(Environmental Product Declaration)

Fandt du, hvad du søgte?


Dit input hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse. Alle besvarelser er anonyme.