Mursten

Mursten er et af de mest anvendte byggematerialer i dagens Danmark. Genbrugssten er det bæredygtige alternativ til nyproducerede mursten, og anvendes i byggeri af både private og offentlige bygherrer.

Mursten er et af de mest anvendte byggematerialer i dagens Danmark. Genbrugssten er det bæredygtige alternativ til nyproducerede mursten, og anvendes i byggeri af både private og offentlige bygherrer.

Mursten kan være bæredygtige af flere grunde, herunder deres holdbarhed, brug af naturligt forekommende materialer og energieffektivitet. Mursten kan vare i århundreder, og deres gode isoleringsevne kan reducere energiforbruget til opvarmning eller køling. Mursten fremstilles af naturligt forekommende ler, de er ikke-toksiske og kan genbruges eller genanvendes efter endt levetid. Alt i alt er mursten et bæredygtigt valg til byggeri, hvis de bruges på en måde, der tager hensyn til holdbarhed og energieffektivitet.

Historie om mursten

Danske murstens-traditioner kan dateres tilbage til middelalderen, hvor mursten blev produceret på en primitiv måde af lokale håndværkere. Murstenene var dengang grove og ujævne og blev brugt til at bygge klostre, kirker og borgerhuse. Teglmursten er et hårdført og solidt materiale, fremstillet af hårdtbrændt ler. Før i tiden fandtes der kun mursten i gule og røde nuancer, afhængigt af ler typen der graves op, hvor blåler (gule mursten) er det dybest liggende, mens rødleret (røde mursten) findes i det øverste lag.

I 1800-tallet blev der oprettet fabrikker, der kunne producere mursten i større skala og med mere ensartet størrelse og kvalitet. Dette førte til, at mursten blev mere udbredt som byggemateriale i hele Danmark. I løbet af industrialiseringen blev mursten også brugt til at bygge fabrikker, jernbanestationer og andre offentlige bygninger.

I 1900-tallet blev der eksperimenteret med nye måder at producere og bruge mursten på, og fremstillingsprocessen var nu fuldt maskinel, så murstenene efterhånden havde samme gængse mål i hele landet. Mursten fortsatte med at være et populært byggemateriale, selvom beton og andre materialer gradvist blev mere almindelige i efterkrigstiden. Mursten anvendes fortsat i stor udstrækning i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Der er også en stigende interesse i genbrug af mursten for at reducere affaldsmængder og udnytte ressourcerne mere bæredygtigt.

mursten - Genbrugssten ApS - 2023 04 20 16 23 45 Praesentation1 PowerPoint - Mursten

Fandt du, hvad du søgte?


Dit input hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse. Alle besvarelser er anonyme.